Snel en veilig internet in een Duitse “Industrial Data Space”

Een vlaggenschip van het Duitse Industrie 4.0 – programma is ongetwijfeld de ontwikkeling van een Duitse Cloud, ofwel de “Industrial Data Space”. Onder de operationele leiding van de Fraunhofer Gesellschaft (FHG) ontwikkelt een consortium van circa 20 grote Duitse bedrijven en vier Ministeries een veilig netwerk voor industriële data en diensten. Doel is niets minder dan “digitale soevereiniteit” voor data en diensten van Duitse origine, waarbij op termijn overigens ruimte voor andere Europese en niet-Europese partners moet ontstaan. Publieke en private partijen in Duitsland achten veilig internet niet alleen realiseerbaar, maar ook als een mogelijke industriële troef in de toekomst.

Prof. Raimund Neugebauer – president van de FHG – gaf op dinsdag 8 september in Dortmund een kijkje in de keuken van dit project. Als centrale uitdagingen noemde hij breedbandinvesteringen, te hoge data – latentietijden en dataveiligheid. Als kansrijke oplossingsrichtingen zag hij 5G – verbindingen en de ontwikkeling van mobile edge clouds om snel datatransport te faciliteren en veiligheid te garanderen. In de Industrial Data Space blijven data op de servers van (gecertificeerde) gebruikers en worden aan datatransport hoge veiligheidseisen gesteld. Volgens de huidige planning zal het ontwerp van deze industriële cloud en de daarmee verbonden business case tijdens de CEBIT in 2016 worden gepresenteerd.

Voor de ontwikkeling van de veiligheid van deze industriële cloud speelt Fraunhofer AISEC uit München een grote rol. Directeur Prof. Claudia Eckert achtte dataveiligheid verantwoordelijk voor de schroom waarmee veel machinebouwers zich nog aan Industrie 4.0 – oplossingen wagen. Dit neemt niet weg dat zij een veilig Internet der Dingen realiseerbaar acht. Het onderzoek van AISEC richt zich op het verminderen van het aantal toegangsmogelijkheden van een systeem (bijvoorbeeld via smart vingerafdrukken), het analyseren en wegnemen van zwakheden in software en apps, en het ontwikkelen van nieuwe apparatuur.

Snel en veilig dataverkeer is niet alleen een voorwaarde voor een industrieel internet, maar ook voor autonome mobiliteit. Zo achtte Prof. Eckert zelfrijdende vrachtwagens op de Duitse Autobahnen in 2030 technisch haalbaar. Maar daarvoor moeten de elektronische systemen in vrachtwagens wel anders worden geconfigureerd. Netwerken in auto’s zullen moeten worden ontvlochten en worden vervangen door veilige hard- en software. Deze vernieuwingen werken uiteraard met enige vertraging door in het wagenpark wat nu over de autosnelwegen rijdt. Bedrijven als NXP en Bosch ontwikkelen hiervoor nieuwe technologie.

 

Eelco-vander.Eijk@minbuza.nl

Innovatieraad Berlijn

15 september 2015

Comments Off on Snel en veilig internet in een Duitse “Industrial Data Space”

Filed under Cybersecurity, Duitsland, Economy, Industrie 4.0, Innovatie algemeen, Logistiek

Comments are closed.