Start van het Nationale Roadmap–proces voor wetenschappelijke infrastructuren

Minister Wanka kondigde maandag 31 augustus de start van het Nationale Roadmap – proces voor wetenschappelijke infrastructuren aan. Voorstellen voor investeringen van meer dan € 50 mln ( € 20 mln voor alfa en gamma wetenschappen) kunnen tot half 2016 worden ingebracht. Daarna volgt een wetenschappelijke en bedrijfseconomisch beoordelingstraject. Vòòr 2018 moet de nieuwe Roadmap gereed zijn.

Eelco van der Eijk

Eelco-vander.Eijk@minbuza.nl

Comments Off on Start van het Nationale Roadmap–proces voor wetenschappelijke infrastructuren

Filed under Duitsland, Economy

Comments are closed.