Studie Lichtgewicht Materialen: kansen voor innovatie en handel met Duitsland

Samenvatting

Nieuwe – lichtere, sterkere, functionelere – materialen zijn een sleuteltechnologie voor de toekomstige economische concurrentiepositie van de industriële productiesector in Nederland en Duitsland. Een recent uitgevoerde studie geeft inzicht in kansen voor innovatie en handel.

Toelichting

In alle industriële sectoren waarin Duitsland excelleert (zoals machinebouw, energie, automotive, robotisering, lucht- en ruimtevaart) zijn nieuwe lichte materialen een belangrijke drijver van innovaties. Daarbij maken materiaalkosten een steeds groter deel uit van de kostprijs van producten. Innovatieve toepassingen van nieuwe materialen die ofwel leiden tot een betere kwaliteit/functionaliteit van de eindproducten dan wel leiden tot kostenreductie zijn essentieel voor de Duitse economie om de huidige koppositie in internationale context ook op termijn te kunnen behouden.

Daarbij ziet de Duitse overheid ook dat nieuwe materialen door hun betere eigenschappen (lichter, sterker, functioneler) ook een essentieel onderdeel zijn van oplossingen t.b.v. de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en milieu, gezondheid en grondstoffenschaarste.

Ten slotte worden waardeketens internationaler en innovatiecycli steeds korter, als gevolg van toenemende integratie en digitalisering in de productieprocessen. Dit leidt tot een sterkere behoefte aan internationale kennisintensieve samenwerking in de gehele waardeketen, van innovatie tot handel. Door partnering, uitbesteding en samenwerking verkleinen bedrijven hun eigen risico’s en investeringen, terwijl tegelijk de ‘lead-time to market’ korter wordt. Er is daarmee een behoefte aan het aangaan van (internationale) partnerschappen met partijen die in de waardeketen aanvullende kennis, compet2enties of functionaliteiten bieden.

Er is dus een grote behoefte / vraag naar (1) innovatieve toepassingen van nieuwe materialen in Duitse strategische sectoren (2) ten behoeve van de maatschappelijke uitdagingen en (3) om hiervoor internationale samenwerking en partners te zoeken.

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn op niches wereldwijd toonaangevend en daarmee voor de Duitse partijen een zeer interessante partner – voor handel en innovatie. Om de kansen in Duitsland voor lichtgewicht materialen beter te duiden en inzicht te krijgen in het potentieel van de diverse technologie/marktcombinaties waarin Nederland excelleert, heeft het Innovatie Attache Netwerk in Duitsland in overleg met de DNHK, NLse brancheverenigingen zoals CompositesNL en kennisorganisaties zoals M2i en Brightlands een marktonderzoek laten verrichten door het Duitse AVK (Industrievereinigung verstärkte Kunststoffe e.V.).

De studie gaat vooral in op de kansen in de automotive, lucht- en ruimtevaart, infrastructuur, transport en logistiek en in de maritieme sector. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel ruimte is voor bijbehorende nieuwe ontwikkelingen. Op 5 juni 2018 presenteerde de Duitse industrievereniging voor versterkte kunststoffen AVK dit onderzoek voor de eerste keer in Nederland in het kader van een meeting bij de DNHK in Den Haag. De studie is als download (PDF) beschikbaar. Op basis van het actuele onderzoek worden nu accenten uitgewerkt en een concept voor een zogenaamd PIB-project opgesteld. Door middel van een PIB kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen onder andere deelnemen aan relevante beurzen, grensoverschrijdende conferenties en contact- en afspraakbemiddeling bij Duitse partners. Geïnteresseerde Nederlandse organisaties, bedrijven en onderzoeksinstellingen zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met de Innovatieraad in Berlijn, via bart.sattler@minbuza.nl of met de Duits-Nederlandse Handelskamer, via a.sierra@dnhk.org

 

Bart Sattler, Innovatieraad, Berlijn 26 juni 2018