Studie naar stationaire batterij-opslag in Duitsland

In de transitie naar een duurzaam energiesysteem zijn stationaire batterijopslagsystemen (BSS) de snelst groeiende markt wereldwijd. Duitsland is, met een omzet van €1,9 miljard in 2018, een van de pioniersmarkten op dit terrein, met een sterk ontwikkelde markt voor thuisopslagsystemen (HSS) en grootschalige opslagsystemen (LSS) en een opkomende markt industriële opslagsystemen (ISS). De RWTH Aachen en het Forschungszentrum Jülich hebben door meerjarig wetenschappelijk onderzoek een database opgesteld die het aantal en de capaciteit van Duitse HSS, LSS en ISS in kaart brengt. Hiervoor hebben zij onder andere subsidieaanvragen geraadpleegd en direct contact met projectplanners onderhouden.

Uit de analyses blijkt dat er eind 2018 in totaal 125.000 thuisopslagsystemen (in combinatie met PV-installaties) waren met een totale capaciteit van 930 MWh, en 59 grootschalige opslagsystemen met een gecumuleerde capaciteit van 500 MWh. De huidige staat van de database laat nog geen duidelijke inschattingen over de ISS-capaciteit toe.

Het aantal thuisopslagsystemen in combinatie met zonnepanelen is in de afgelopen jaren massief gestegen. Dat is te verklaren door het feit dat huishoudens die stroom in het regionale elektriciteitsnet laten vloeien, daarvoor 11 cent per KWh terugkrijgen, terwijl de kosten om dezelfde hoeveelheid stroom uit het net te kopen 30 cent per KWh zouden zijn. Bovendien zijn er subsidieregelingen voor thuisopslagsystemen waarmee de Duitse regering beoogd eigengebruik van elektriciteit te stimuleren en zo de elektriciteitsnetten te ontlasten. Tussen 2013 en 2015 werd dan ook ruim 50% van de PV-installaties door de staat gesubsidieerd. Daarnaast zijn de prijzen van lithium-ion-HSS sterk gedaald (in slechts enkele jaren van 2000€ tot 1150€ per KWh).

Een eigen PV-systeem is dus in de afgelopen jaren zeer aantrekkelijk geworden. Vooral in het zonnige en rijke zuiden van Duitsland ziet men een sterke groei in het aantal PV-installaties en daarmee het aantal opslagsystemen: negentig procent van de BSS zijn tegelijkertijd met een PV-systeem geïnstalleerd, in slechts een enkel geval werd het BSS achteraf geplaatst. De experts verwachten dat deze trend zich voortzet, en er eind 2019 een capaciteit van 1400 MWh in het thuisopslagsegment zal zijn bereikt.

De onderzoekers gaan ervan uit dat de markt voor grootschalige opslagsystemen zijn verzadigingspunt heeft bereikt, maar zien nog veel groeimogelijkheden voor industriële BSS. Dit heeft voornamelijk te maken met de Energiewende: steeds meer bedrijven zetten met het oog op hun klimaatdoelstellingen in op zelfstandige energieverzorging. Bovendien kunnen industriële opslagsysstemen als bufferopslag voor snellaadsystemen voor elektrische auto’s worden ingezet, een markt die eveneens snel groeit.

De volledige studie is hier te lezen: ScienceDirect.