Swiss-Dutch Water Technology Event

Hoewel Zwitserland geografisch weinig overeenkomsten vertoont met Nederland valt er voor de topsector water veel te halen en te brengen. Daarom vond op 30 en 31 januari 2014 het Swiss-Dutch Water Technology Event plaats bij wateronderzoeksinstituut Eawag in Zürich. Het onderzoek bij Eawag richt zich op een drietal hoofdthema’s:

  • Water voor menselijk welzijn
  • Bescherming van ecosystemen
  • Oplossingen voor waterconflicten tussen mens en milieu

Het Swiss-Dutch Water Technology Event bouwde voort op steeds intensiever wordende innovatiesamenwerking tussen Zwitserland en Nederland. De bijeenkomst bestond uit een seminar, matchmaking en bedrijfsbezoeken. De focus lag specifiek op:

  • Gedecentraliseerde behandeling van afvalwater
  • Terugwinnen van grondstoffen en de productie van kunstmest
  • Verwijdering van microverontreiniging

De 68 deelnemers bespraken onderwerpen als het afvangen en behandelen van urine, de behandeling van afvalwater op huishoudniveau en het consistent scheiden van afvalwaterstromen. Daarnaast werden een tweetal afvalwaterzuiveringsinstallaties bezocht waar middels flocculatie (vlokvorming) en ozonbehandeling moeilijk te scheiden verontreiniging uit het afvalwater wordt verwijderd. De bezochte Neugut-installatie in Dübendorf is de eerste grootschalige ozonfaciliteit in Zwitserland en opende zeer recentelijk haar deuren.

Het Water Technology Event heeft behalve bedrijven ook onderzoekers en beleidsmakers bijeen gebracht en kan zo resulteren in een verdere intensivering van Zwitsers-Nederlandse innovatiesamenwerking. Zo kan zowel bij de oorsprong als het eindpunt van de Rijn worden geprofiteerd van nieuwe technieken om water zuiver te maken en te houden.

http://www.eawag.ch/index_EN

http://demeau-fp7.eu/WA3_videoneugut