Regeerakkoord in Duitsland: uitkomsten voor de thema’s kennis-onderzoek-innovatie, digitalisering en educatie

Op 7 februari jl. hebben CDU/CSU en SPD een coalitieakkoord gesloten. De definitieve versie wordt nu eerst voorgelegd aan de SPD-leden. De uitslag van de SPD-interne stemming over het stuk is dan ook nog geen gelopen race. Hieronder staan puntsgewijs de belangrijkste uitkomsten voor de thema’s kennis-onderzoek-innovatie, digitalisering en educatie.

Continue reading

Duitsland: Wetenschaps- en onderzoeksbeleid in 2017

Tijdens de jaarlijkse briefing voor het Corps Diplomatique gaf Staatssecretaris Schütte (BMBF) een overzicht van het Duitse wetenschaps- en onderzoeksbeleid in 2017. Dat ademt continuïteit uit:

  • Ondanks het behalen van de 3% – doelstelling (R&D – investeringen / BBP), stijgt het budget van BMBF met €1,2 mrd (+7,6%) van € 16,4 mrd naar € 17,6 mrd.  Deze extra middelen gaan naar de Neue High Tech Strategie (’ innovatie’), het Forschungspakt (‘buiten-universitaire instituten’) , het Exzellenz-strategie (‘excellent onderzoek’) en het Hochschulpakt (‘meer en beter universitair onderwijs’)
  • Naast de zorgen over de Europese Onderzoeksruimte (‘Brexit’) en oprukkend populisme, baart de daling in 2015 van de zgn. Innovatorenquote (aandeel bedrijven dat proces- of produktinnovatie invoert) met 1,6% naar 35,2% zorgen. Schütte: ‘ofschoon de totale private R&D-investeringen nog steeds groeien, moeten we voorkomen dat een steeds kleiner aantal bedrijven innoveert en de brede basis in Duitsland behouden’.
  • BMBF zal in de loop van 2017 een nieuwe internationalisatie – strategie uitbrengen (“meer effectiviteit en meer focus”). Binnen de EU waarschuwde hij tegen nationale bezuinigingen op onderzoek, omdat EU – programma’s meerwaarde voor de EU als geheel moeten hebben. De gevolgen van de Brexit voor onderzoek zullen van het onderhandelingsresultaat over de vier vrijheden afhangen. Hij memoreerde de opkomst van ‘nieuwe’ R&D – landen zoals Zuid-Korea en China.
  • BMBF ondersteunt initiatieven om de integratie van vluchtelingen te versnellen:  taalonderwijs, samen met de Handwerkskammer een beroepstraject, career counseling, snellere toegang en meer beurzen voor hoger onderwijs.

Continue reading

Forschungscampus – Research Campus

A research campus is a public-private innovation partnership. It aims at bringing together people researching and innovating with people who have a different mindset –this seems like a modern alternative to clusters which are more regionally orientated.

In August 2011, the Ministry for Research and Education launched the initiative „research campus – public-private partnership for innovation”, in order to support in the scope of their Hightech-Strategy a new way of cooperation between science and economy in Germany. Continue reading

Ontwikkelingen Duits wetenschaps- en innovatiebeleid

IA Berlijn heeft een update geschreven over het Duitse wetenschaps- en innovatiebeleid. Onderwerpen zijn:

  • Stijgend budget BMBF
  • R&D intensiteit MKB vs. grote concerns
  • Grondwetswijziging onderzoeksfinanciering
  • Evaluatie Exzellenzinitiative
  • Carrièrekansen voor wetenschappers

Voor meer informatie zie Ontwikkelingen Duits wetenschaps- en innovatiebeleid.

Duitsland – Big Data in de Life Sciences

Binnen de Duitse gezondheidszorg ontstaan steeds meer data. Als de branche het voor elkaar krijgt deze data effectief te verwerken, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor onderzoekers en medische instellingen. Om Duitse instellingen te ondersteunen deze stap van “big data” naar “smart data” te zetten, financiert de overheid onderzoeksprojecten en een viertal grote demonstratieprojecten.

Continue reading

Nieuwe afspraken over de financiering van onderzoek in Duitsland

De Duitse regering heeft de toezegging uit het regeerakkoord om deze regeerperiode in totaal 9 miljard euro extra uit te geven aan onderwijs en onderzoek nu concreet uitgewerkt. De 9 miljard euro worden zoals aangekondigd verdeeld over buitenuniversitair onderzoek (3 miljard), onderwijs/universitair onderzoek (5 miljard) en kinderopvang (1 miljard). De federale regering (bond) heeft voor de omzetting van de plannen een set afspraken moeten maken met de deelstaatsregeringen. Om de gemaakte afspraken te formaliseren is het nodig een aantal wetsvoorstellen in te dienen, waaronder een voorstel voor een grondwetswijziging. Continue reading

Onafhankelijk Duits advies over Duits innovatiebeleid

 

Ieder jaar brengt de Expertenkommission Forschung und Innovation EFI een advies uit aan het Duitse kabinet. Dit is interessant omdat het een onafhankelijke, kritische Duitse blik op het veelgeroemde  Duitse innovatielandschap biedt. Het Duitse kabinet moet op dit advies reageren. In het EFI Gutachten 2014 (www.e-fi.de), dat woensdag 26 februari uitkwam, vielen vier zaken op:

Continue reading

Tien onderzoek campussen in Duitsland krijgen steuntje in de rug

Ook in Duitsland is campusvorming populair. In Berlijn ligt zelfs de grootste wetenschapscampus van Europa: Adlershof. Hier studeren 8 000 studenten en werken 8 000 mensen, voornamelijk actief in de optica, biotechnologie, ICT en solar. De Berlijnse Humboldt Universiteit, 429 bedrijven en 11 onderzoeksinstituten en zijn er gevestigd. De focus van de instituten varieert van fundamenteel (Max Born Instituut) tot toegepast (Fraunhofer). Maar ook “Big Science” is hier te vinden in de vorm van deeltjesversneller BESSY, die voor materiaalonderzoek wordt gebruikt. Niet alleen in Berlijn, over heel Duitsland verspreid liggen terreinen, meestal geconcentreerd rond een (technische) universiteit, die elk een concentratie van wetenschap en innovatie willen zijn.

Continue reading