Tag Archives: duitsland

Duitsland biedt veel kansen voor de Nederlandse Off Shore industrie

Wind Energy Hamburg

Dutch Pavillion op Wind Energy Hamburg

Tijdens de Wind Energy Hamburg presenteren 48 Nederlandse bedrijven in de windenergiesector zich aan de wereld. Wind op zee heeft gunstige groeivooruitzichten. Zo kent Nederland nu nog twee windenergieparken met totaal vermogen van 230 MW. Volgens het in 2013 gesloten Energieakkoord moet in 2023 4450 MW operationeel zijn. Ook in andere landen zullen er meer off-shore windparken komen. Minister Gabriel van Economie en Energie van Duitsland noemde windenergie het ‘werkpaard van de Energiewende’.

Continue reading

Comments Off on Duitsland biedt veel kansen voor de Nederlandse Off Shore industrie

Filed under Duitsland, Energie, Energiewende, Off shore, windenergie

Die Neue Hightech – Strategie van Duitsland

In september 2014 presenteerde Johanna Wanka, Minister van Onderwijs en Onderzoek, haar “Nieuwe  Hightech- Strategie”. Zoals verwacht mag worden van een land dat bekend staat om zijn stabiliteit, blijven de hoofdlijnen van het Duitse beleid onveranderd. Centraal staan nog steeds zes (redactioneel licht gewijzigde) maatschappelijke uitdagingen en tien daarmee verbonden grote programma’s.

Continue reading

Comments Off on Die Neue Hightech – Strategie van Duitsland

Filed under Duitsland, Economy, High Tech

Power-to-gas – Duitse pilots

In Duitsland kijken energie-experts genuanceerd naar het thema “power-to-gas”. Aan de ene kant biedt deze technologie veel potentieel om fluctuaties in het elektriciteitsnet op te vangen en zo de energiewende een stap vooruit te helpen. Aan de andere kant zijn er nog technische problemen, is de efficiëntie van huidige installaties relatief laag en is de technologie bovendien duur. Naast power-to-gas wordt in Duitsland steeds vaker gesproken over power-to-x. Dat houdt in het omzetten van elektriciteit in verschillende andere energiedragers. Dat kan gas (waterstof of methaan) zijn, maar bijvoorbeeld ook warmte. Continue reading

Comments Off on Power-to-gas – Duitse pilots

Filed under Chemie, Duitsland, Economy, Energie, Energiewende, High Tech, Innovatie algemeen, Smart

Onafhankelijk Duits advies over Duits innovatiebeleid

 

Ieder jaar brengt de Expertenkommission Forschung und Innovation EFI een advies uit aan het Duitse kabinet. Dit is interessant omdat het een onafhankelijke, kritische Duitse blik op het veelgeroemde  Duitse innovatielandschap biedt. Het Duitse kabinet moet op dit advies reageren. In het EFI Gutachten 2014 (www.e-fi.de), dat woensdag 26 februari uitkwam, vielen vier zaken op:

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Duitsland, High Tech, Innovatie algemeen

Fraunhofer IML en Oost NV werken samen

Op 23 januari openden Minister Schwall-Düren (NRW) en Gedeputeerde Biezen (Gelderland) het Agrologistics Support Center / ASC. Deze opening bezegelt de samenwerking tussen het Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund en Oost NV, met ondersteuning van de Provincie Gelderland. De beide bewindslieden stonden stil bij de bijdrage van het postennet Duitsland aan het ASC en de stimulerende rol van Eric Samson in het bijzonder. Het ASC biedt dienstverlening voor grensoverschrijdende samenwerking in alle stadia van de voedselketen en adviseert bedrijven bij de toepassing van innovatieve technologie. Het initiatief beoogt uiteindelijk om kennis aan beide zijden van de grens beschikbaar te maken voor het MKB. Voor meer info kunt u terecht bij Netzwerkmanager Ute-Bärbel Rangnick (+31(0)263844020 en +49 (0) 23665009439). Eelco van der Eijk (Eelco-vander.Eijk@minbuza.nl)

Comments Off on Fraunhofer IML en Oost NV werken samen

Filed under AgroFood, Duitsland, Logistiek, Nederland

Samenwerking vergt zichtbaarheid

Uit een imago – onderzoek over Nederland in Duitsland (http://duitsland.nlambassade.org/) komen interessante lessen voor het Nederlandse innovatie – vermogen naar voren. Zo’n 60 Duitse beslissers geven in interviews aan dat de Nederlandse kennisfrastructuur een overwegend positief imago heeft: hoog niveau, open, innovatief en tot samenwerking bereid. Nederlandse onderzoekers zijn vooruitstrevend bij het genereren van ideeën en ook de sterke Angelsaksische oriëntatie wordt in Duitsland als een sterk punt gezien. Nederland wordt niet gezien als koploper, maar wel als sterk in een aantal niches.

Tegelijkertijd is het beeld diffuus en herkent men nauwelijks Leuchttürme, oftewel bedrijven en instellingen van wereldformaat die het beeld van een land bepalen. Opvallend is dat men Nederlandse onderzoekers minder zichtbaar vindt: minder prominent aanwezig op internationale beurzen en congressen en men mist parallelle clusterstructuren en contactpunten waar de samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven samenkomen. Duitse gesprekspartners signaleren ook de groeiende oriëntatie van Nederlandse onderzoekers op EU – fondsen, terwijl die door hen juist als bureaucratisch en inhoudelijk belemmerend worden gezien.

Continue reading

Comments Off on Samenwerking vergt zichtbaarheid

Filed under Duitsland, Innovatie algemeen, Nederland

Opening grootste zonne-energie park van Duitsland

De slechte berichten over de Duitse PV-sector buitelen over elkaar heen: Solarwatt, Solon en Q-cells hebben faillissement moeten aanmelden en zijn gedeeltelijk in buitenlandse handen gevallen, en ook Solarworld leidt verlies. Toch blijkt er af en toe nog een lichtpuntje te melden. In het plaatsje Neuhardenberg vlakbij de Poolse grens is in oktober Duitslands grootse “Solarpark” geopend.

Op 240 hectare land rondom een klein vliegveld is 200 miljoen euro geïnvesteerd in ruim 600 000 zonnepanelen die gezamenlijk 145 MW aan elektriciteit kunnen produceren. De panelen zijn geleverd door verschillende (Chinese, niet Duitse) producenten zoals LDK, Yingli, Trinasolar en Suntech.

Voor het eind van 2013 moet het park echt aan het elektriciteitsnet worden aangesloten en energie gaan leveren. Gezien de dalende feed-in tarieven voor elektriciteit uit zonne-energie zou het best eens kunnen zijn dat dit park voorlopig niet meer ingehaald wordt en de grootste blijft.

Comments Off on Opening grootste zonne-energie park van Duitsland

Filed under Duitsland, Energie, Energiewende, High Tech

R&D uitgaven Duitse industrie stijgen ondanks crisis

Uit een recente studie van consultancybureau Booz&Co blijkt dat de 50 R&D intensievste bedrijven in Duitsland in 2011 hun uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling fors hebben verhoogd. Ten opzichte van 2010 stegen de budgetten met bijna 15%. Daarmee loopt Duitsland volgens dezelfde studie voor op het gemiddelde van Europa (+5,4%) en van de wereld (+9,6%).

Volkswagen is nog steeds de Big Spender als het gaat om R&D: 7,7 miljard Euro in 2011, wat een toename betekent van maar liefst 26,5% ten opzichte van 2010.

 

Comments Off on R&D uitgaven Duitse industrie stijgen ondanks crisis

Filed under Duitsland, Innovatie algemeen

Het turbine-landschap van Berlijn-Brandenburg bloeit

De regio’s Berlijn en Brandenburg zijn een smeltkroes van kennis, innovatie en technologie. Vooral de overheidsuitgaven aan publieke instellingen is in dit district hoog. Bovendien zijn deze deelstaten ook de thuisbasis van vijf turbinegiganten: ALSTOM Power Service, MAN Diesel & Turbo, MTU Maintenance, Rolls Royce en Siemens Energy Sector. Als het in Berlijn en Brandenburg over deze vijf bedrijven gaat, heten ze ‘the Big Five’ van de turbine-industrie. Naast deze vijf zijn er in deze regio verschillende hoog aangeschreven instituten en universiteiten actief. Er zijn hier onder andere Fraunhofer-instituten, het Duitse Lucht en Ruimtevaart instituut (DLR) en de Technische Universiteiten van Berlijn (TUB) en Brandenburg (BTU) gevestigd. Momenteel concentreren deze instellingen zich hoofdzakelijk op onderzoek naar turbine-efficiëntie en op beperking van broeikasgasemissies. Ook zijn er verschillende organisaties aangesteld om de samenwerking tussen deze instellingen te bevorderen.[1] Door deze concentratie van kennis, ontwikkeling en productie bestaat er in Berlijn-Brandenburg een unieke situatie, een die tot een hoge innovatie graad leidt. Bovendien is er binnen deze regio’s veel relevante kennis aanwezig buiten het directe turbine-gebied: meettechniek, kwaliteitsonderzoek, logistiek en overige energietechniek zoals wind- en zonne-energie. Hoewel dit niet van direct belang is voor de ontwikkeling van nieuwe turbines, profiteert de turbine-industrie wel van de groei die het onderzoeks- en ontwikkelingsintensieve klimaat teweegbrengt. Continue reading

Comments Off on Het turbine-landschap van Berlijn-Brandenburg bloeit

Filed under Duitsland, Energie, High Tech, Innovatie algemeen