Duitse chemische sector legt focus op verduurzaming

De chemische sector is met 330.000 werknemers en een totale omzet van 142 miljard euro in 2015 een van de pijlers van de Duitse economie. De private R&D-uitgaven liggen volgens branchevereniging VCI rond de 4,4 miljard euro per jaar. Om haar bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot en ook in de toekomst haar concurrentiekracht te behouden, staat de sector voor de uitdaging de afhankelijkheid van olie en gas te verminderen. Continue reading

Duitsland biedt veel kansen voor de Nederlandse Off Shore industrie

Wind Energy Hamburg

Dutch Pavillion op Wind Energy Hamburg

Tijdens de Wind Energy Hamburg presenteren 48 Nederlandse bedrijven in de windenergiesector zich aan de wereld. Wind op zee heeft gunstige groeivooruitzichten. Zo kent Nederland nu nog twee windenergieparken met totaal vermogen van 230 MW. Volgens het in 2013 gesloten Energieakkoord moet in 2023 4450 MW operationeel zijn. Ook in andere landen zullen er meer off-shore windparken komen. Minister Gabriel van Economie en Energie van Duitsland noemde windenergie het ‘werkpaard van de Energiewende’.

Continue reading

Hoe slaagt de Energiewende in Europese context?

 

De Energiewende kan niet alleen in Duitsland op grote belangstelling rekenen: ook buiten de Bondsrepubliek wordt het energietransitieproject met veel interesse gevolgd. Tijdens een bijeenkomst in Berlijn, georganiseerd door het Forum für Zukunftsenergien, werd door politici, ambtenaren en het bedrijfsleven besproken hoe de Energiewende kan slagen in een Europese context.

Continue reading

Forum für Zukunftsenergien

 

Wir müssen die Energiewende schaffen ‘. Deze zin viel meerdere malen tijdens het derde energiecongres dat maandag 17 februari in Berlijn plaatsvond en werd georganiseerd door het  Forum für Zukunftsenergien. Om de Energiewende te laten slagen zijn verdere ontwikkeling van waterstoftechnologie en energieopslag volgens de sprekers essentieel.

Het stijgende aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale energieproductie heeft een tweetal belangrijke neveneffecten. Ten eerste leidt dit tot steeds heftigere fluctuaties in de energieproductie die moeten worden opgevangen. Ten tweede worden de plaats van productie en de plek van afname steeds meer van elkaar losgekoppeld: de locaties waar de omstandigheden voor het opwekken van duurzame energie gunstig zijn, zijn namelijk niet altijd ook de plaatsen waar de energievraag het hoogste is.

Continue reading

E-World in Essen

 

In februari vindt ieder jaar in Essen de E-World plaats, een vakbeurs voor energie- en waterwetenschap. De E-World beurs groeit en wordt ook politiek steeds belangrijker. Dit jaar waren er 620 beursstands en meer dan 23.000 bezoekers. De bezoekers zijn voornamelijk actief in de elektriciteits- en gassector, energietechniek  en smart energy. Ook enkele Nederlandse bedrijven waren aanwezig.

Continue reading

Eerste monitorbericht Energiewende, niet op peil, wel op koers

De commissie voor het monitoren van de Energiewende presenteerde  op 20 December in Berlijn het eerste voortgangsrapport van de ‘Energiewende’ genaamd: ‘Energie der Zukunft’. Voorzitter van de commissie, Professor Dokter Andreas Löschel vertelde tijdens zijn presentatie dat de ‘Wende’ aanzienlijk achter loopt maar dat de gestelde doelen zeker nog bereikt kunnen worden. Löschel benadrukte echter wel dat de maatregelen, om de doelen van de ‘Wende’ te bereiken, moeten worden herzien. De kosten van de Wende, die begin 2013 de 64 miljard euro grens passeren, zullen ook beter in de gaten moeten worden gehouden. Volgens Löschel is het geen probleem dat de Energiewende, die hij beschreef als het Duitse equivalent van de Amerikaanse ‘space race’, gepaard gaat met hogere energiekosten. Hij vond echter wel dat de kosten draagbaar moeten blijven voor de bevolking.

energiewende Continue reading

Effizienz Fabrik, de race naar de hoogste efficiëntie

Met de ‘Energiewende’ streeft Duitsland naar een duurzame toekomst. Als er over duurzaamheid wordt gesproken spreekt men in het algemeen over duurzaamheid in de vorm van energiebronnen als wind, zon en aardwarmte. Efficiënt omgaan met energie (en grondstoffen) is echter ook een belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Om meer licht te schijnen op energie-efficiëntie zijn het Bondsministerie van onderwijs en onderzoek (BMBF) en de vereniging van Duitse machine en installatiebouw (VDMA) samen het innovatieplatform ‘Effizienz fabrik’ (efficiëntie fabriek) gestart.

Continue reading

Opening grootste zonne-energie park van Duitsland

De slechte berichten over de Duitse PV-sector buitelen over elkaar heen: Solarwatt, Solon en Q-cells hebben faillissement moeten aanmelden en zijn gedeeltelijk in buitenlandse handen gevallen, en ook Solarworld leidt verlies. Toch blijkt er af en toe nog een lichtpuntje te melden. In het plaatsje Neuhardenberg vlakbij de Poolse grens is in oktober Duitslands grootse “Solarpark” geopend.

Op 240 hectare land rondom een klein vliegveld is 200 miljoen euro geïnvesteerd in ruim 600 000 zonnepanelen die gezamenlijk 145 MW aan elektriciteit kunnen produceren. De panelen zijn geleverd door verschillende (Chinese, niet Duitse) producenten zoals LDK, Yingli, Trinasolar en Suntech.

Voor het eind van 2013 moet het park echt aan het elektriciteitsnet worden aangesloten en energie gaan leveren. Gezien de dalende feed-in tarieven voor elektriciteit uit zonne-energie zou het best eens kunnen zijn dat dit park voorlopig niet meer ingehaald wordt en de grootste blijft.

Haus der Zukunft, het Duitse antwoord om de jeugd te interesseren in techniek

Techniek wordt vaak gezien als ‘moeilijk’. Vaak blijkt echter het moeilijkste, dat het vraagstuk moeilijk ‘lijkt’. Dit probleem is ontstaan door een gebrek aan contact tussen de industrie en jongeren. Als een kind vroeg leert dat techniek niet ‘moeilijk’ is maar juist ‘interessant’, dan zal dit op latere leeftijd weerspiegelen in een andere perceptie. Techniek blijkt niet ‘moeilijk’, maar ‘interessant’!

Met dit in gedachte heeft het BMBF, het Duitse Bondsministerie van opleiding en onderzoek, in 2010 het project ‘Haus der Zukunft’ (huis van de toekomst) gestart. Dit huis wordt een medium om wetenschap en innovatie te presenteren, en de communicatie hierover te bevorderen met het publiek. Met een jaarlijks budget van ongeveer 12 miljoen euro wordt het huis ingericht om zijn publiek een inzicht in de Duitse wetenschap te geven en een blik in de toekomst te scheppen. Verschillende tentoonstellingen leggen de nadruk op de culturele en sociale verbinding tussen mens en techniek om zo de overkoepelende technische thema’s spelenderwijs te presenteren. Jongeren krijgen hier inzicht in de mogelijkheden met een toekomst in techniek. Uiteraard met als doeleinde het aantal mensen dat voor technische opleidingen kiest te vergroten. Continue reading