Intelligente dozen in de logistiek

Het Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund voert onderzoek uit naar het gebruik van intelligente Behälter, oftewel “intelligente dozen”, in de logistiek. Men kan daarbij denken aan luchtvrachtcontainers, maar ook aan de voorraadbakken in de voorraadhallen van bedrijven.

Fraunhofer IML gaat daarbij steeds uit van dezelfde visie, die naadloos aansluit bij het beeld van het Internet of Things. De doos van de toekomst zit vol met sensoren, chips en GPS–systemen, waarmee dozen actief kunnen aangeven waar zij zijn, omgevingsinformatie kunnen signaleren (temperatuur, schokken, beladingsgraad, vochtigheid enz) en op basis daarvan ook beslissingen kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan een opbergdoos voor schroeven, met een ingebouwd camerasysteem, waarmee de doos zelf kan signaleren of de doos bijna leeg is. Is deze leeg, dan gaat er automatisch een signaal naar een logistieke operator binnen of buiten de onderneming, die nieuwe schroeven bestelt. Het IML experimenteert in haar lab al met logistieke systemen, die nagenoeg autonoom kunnen werken. Ofwel, de intelligente doos stuurt een opdracht naar een autonoom voertuig, die vervolgens schroeven afhaalt en de doos komt bijvullen. Continue reading

The Showroom Öffentliche Sicherheit at Fraunhofer FOKUS in Berlin Works on Technological and Regulatory Issues in Emergency Response

On the 29th of July 2015, a delegation of The Hague Security Delta (HSD) visited the Showroom Öffentliche Sicherheit at Fraunhofer FOKUS in Berlin. HSD is one of the biggest security clusters in Europe. The delegation consisted of the vice mayor of The Hague and representatives of Innovation Quarter, TNO and KPN.

At Fraunhofer FOKUS, around 500 scientists are working on technological solutions for the Smart City. With its expertise on technologies such as smart communication and system quality, the institute works on applications in public  IT, e- government, smart mobility, smart energy and public safety.  In the public safety field, Fraunhofer works together with the Freie Universität Berlin and public authorities in the Showroom Öffentliche Sicherheit. There is also a safety – lab, which consists of a test and demonstration environment for networked public safety solutions. Research is very oriented on emergency response and crisis management. Continue reading

Forschungscampus – Research Campus

A research campus is a public-private innovation partnership. It aims at bringing together people researching and innovating with people who have a different mindset –this seems like a modern alternative to clusters which are more regionally orientated.

In August 2011, the Ministry for Research and Education launched the initiative „research campus – public-private partnership for innovation”, in order to support in the scope of their Hightech-Strategy a new way of cooperation between science and economy in Germany. Continue reading

Communicatiesystemen als oplossing voor een duurzamere toekomst

7 november 2013 vond de IT4Energy Workshop over de gebouwde omgeving en energienetten in het Fraunhofer Instituut voor open communicatiesystemen (FOKUS) in Berlijn plaats. Sprekers vanuit vastgoed, energievoorziening, netbeheerders, gemeentelijke nutsbedrijven en industrie spraken over de kansen en uitdagingen bij de inzet van IT in de energiesector. Het doel was om gezamenlijk met toonaangevende ondernemers duurzame energieoplossingen voor de Energiewende te ontwikkelen.

Continue reading

Leren en internationaal netwerken a.s. 13 november op het ‘Smart Logistics’ congres in Utrecht

Wilt u weten waar internationaal kansen liggen voor (gezamenlijke) ontwikkeling van innovatie en innovatieve concepten in de logistieke keten? Of wilt u in contact komen met de internationale koplopers en het Nederlandse veld? Kom naar het congres ‘Global Challenges in Smart Logistics; innovation driving supply chain control’. Dit internationale congres is tot stand gekomen in samenwerking met het Netwerk van Innovatie Attachés en DINALOG. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zijn van harte uitgenodigd om aan het congres deel te nemen a.s. 13 november in het Beatrixtheater in Utrecht.

Continue reading

Plaatsbepalingsysteem met behulp van RFID zorgt voor efficiëntere opslag

Binnen grote opslagruimten verliest menigeen gemakkelijk overzicht. Het management van Enercon zocht een manier van voorraadbeheer die minder tijdrovend is en lagere kosten heeft. Het team van projectleider Tobias Kutzler van het Fraunhofer instituut voor fabrieksbedrijf en –automatisering IFF kwam met een oplossing. Windturbinefabrikant Enercon in Maagdenburg gebruikt voor hun rotorbladen sinds 2009 een plaatsbepalingsysteem met digitale opslag. Het opslaan en terugvinden van onderdelen in opslagplaatsen gaat hierdoor makkelijker. Tevens levert het een vermindering aan werk op doordat het minder moeite kost de voorraad te registreren. Het gebruik van het plaatsbepalingsysteem zorgt voor meer transparantie in logistieke processen en kan ook goed voor andere toepassingen worden gebruikt.

Continue reading

Alternatief voor schaarse grondstof in touch-screens

Touch screens zijn sinds de introductie van de Iphone en later de tablets, niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. De huidige techniek van de touch-screens kent enkele nadelen. Een daarvan is dat indium-tinoxide gebruikt wordt, een schaarser wordende grondstof. Dat bezit echter de essentiële eigenschappen van elektrische geleidbaarheid alsook transparantie (TCF, transparant conductive films). Bruikbare alternatieven waren tot voor kort niet goed voorhanden. Continue reading

‘Turbokeramik’, het stenen tijdperk voor de gasturbine is aangebroken

De tweede hoofdwet van de thermodynamica beschrijft het verband tussen temperatuur, entropie en warmtestroom. Een hogere temperatuur zorgt voor een grotere warmtestroom. Daarom wordt er bij verbrandingsprocessen altijd gestreefd naar een zo hoog mogelijke temperatuur. Er zijn echter beperkingen, de verbrandingskamer bezwijkt als de temperatuur van het ontbrandingsproces te hoog is. Bij 850° C hebben de meeste metalen nog maar een fractie van de oorspronkelijke mechanische eigenschappen. Dit is dan ook de maatstaf voor ontbrandingsprocessen in (metalen) verbrandingskamers. Continue reading