Samenwerking DLR en Nederlands bedrijf bij microgasturbines

Het Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) werkt samen met het Nederlandse bedrijf Micro Turbine Technology bv uit Eindhoven (MTT) aan het optimaliseren van microgasturbines voor particuliere huishoudens en kleine bedrijven.   MTT heeft hiervoor begin van het jaar een prototype van hun EnerTwin geleverd.

Continue reading

Nederlandse kennismissie gasturbinetechnologie naar Berlijn

Van 24 tot 26 oktober organiseerde de Nederlandse ambassade in samenwerking met de Dutch Gasturbine Association (DGTA) en de TechnologieStiftung Berlin (TSB) een kennismissie voor bedrijven en kennisinstituten actief op het gebied van de gasturbine technologie. Het startschot van het bezoek werd gegeven door Bertholt Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dankzij de gezamenlijke interesse in gasturbines ontstond er tijdens het informele diner al snel een goede sfeer waarbinnen veel visitekaartjes werden uitgewisseld en ideeën voor samenwerking geboren werden. Continue reading

‘Turbokeramik’, het stenen tijdperk voor de gasturbine is aangebroken

De tweede hoofdwet van de thermodynamica beschrijft het verband tussen temperatuur, entropie en warmtestroom. Een hogere temperatuur zorgt voor een grotere warmtestroom. Daarom wordt er bij verbrandingsprocessen altijd gestreefd naar een zo hoog mogelijke temperatuur. Er zijn echter beperkingen, de verbrandingskamer bezwijkt als de temperatuur van het ontbrandingsproces te hoog is. Bij 850° C hebben de meeste metalen nog maar een fractie van de oorspronkelijke mechanische eigenschappen. Dit is dan ook de maatstaf voor ontbrandingsprocessen in (metalen) verbrandingskamers. Continue reading