199 Nederlandse wetenschappers zijn Humboldt-alumni

Volgens dr. Judith Schildt (Alexander von Humboldt Stiftung) zijn 199 Nederlandse wetenschappers lid van het Alexander von Humboldt – netwerk. Daarvan komt 61% uit de natuurwetenschappen en 39% uit de sociale- en geesteswetenschappen. Daarmee is volgens dr. Schildt de Nederlandse wetenschap relatief goed vertegenwoordigd. Het illustreert volgens haar niet alleen het internationale niveau van de Nederlandse wetenschap, maar ook de sterke banden tussen de Nederlandse en Duitse kennisinstellingen.

Continue reading

Adlershof: Berlin’s centre for entrepreneurship, science and media

Testing facilities at PTB.

Testing facilities at PTB.

Last Thursday, the “Kreis der Wissenschaftsattaches” visited Adlershof, Berlin’s leading science center located in the South-Eastern district of Treptow-Köpenick. The Kreis comprises all science attachés of the embassies in Berlin. Adlershof currently comprises six institutes of the Humboldt University (all in the field of natural sciences and psychology), a media park, ten non-university research institutes and  around a 1000 businesses. These all share a location with a rich history that breathes science and innovation. Continue reading