Uitgaven aan Research & Development in tijden van Corona

Het Duitse economische onderzoeksinstituut ZEW heeft een vergelijking gemaakt tussen de economische crisis als gevolg van de Corona pandemie en economische crises uit het verleden. Volgens de analyse overleven innovatieve bedrijven crises beter en schrappen ze minder banen dan minder creatieve bedrijven. De deskundigen adviseren bedrijven en de overheid om de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in de Corona-crisis niet te verlagen.

Continue reading

Duits kennis- en innovatiebeleid

IA Duitsland volgt de ontwikkelingen van het Duitse innovatiebeleid op de voet. In deze update van onze factsheet leest u meer over de invoering van een nieuw Duits fiscaal innovatieinstrument gebaseerd op de Nederlandse WBSO. Ook hebben we nieuw cijfermateriaal over R&D activiteiten in Duitsland toegevoegd.

2019-10 – IA Duitsland – Overzicht Kennis en Innovatiebeleid Duitsland

 

Nieuw Zwitsers innovatieplan draagt sporen van revaluatie Zwitserse Frank

De Zwitserse Bondsregering heeft haar vierjarenplan (Botschaft zur  Förderung von Bildung, Forschung und Innovation 2017 – 2020) aan het Parlement voorgelegd. Dit plan regelt het budget en het beleid voor deze periode. Het Parlement zal eind 2016 beslissen.

Vanwege de verslechterende economische vooruitzichten door de sterke Zwitserse Frank stijgt het budget voor wetenschap en onderzoek ‘slechts’ met 2% per jaar in plaats van de gebruikelijke 3%. Men sluit niet uit dat de groei uiteindelijk nog bescheidener zal uitvallen. Maar ondanks deze temporisering blijft innovatie en wetenschap “in vergelijking met andere beleidsterreinen prioritair”. Overigens vallen de internationale verplichtingen van Zwitserland – in het bijzonder de EU – programma’s  voor onderwijs (Erasmus) en onderzoek (Horizon 2020) buiten dit plan. Aansluitend aan de onderhandelingen met de EU over deze onderwerpen, komen hiervoor aanvullende maatregelen.

Continue reading

Wetenschaps- en innovatiebeleid Duitsland 2016

De belangrijkste overheidsontwikkelingen ten aanzien van het Duitse wetenschaps- en innovatiebeleid  in 2016:

 • Budget van het Duitse Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stijgt in 2016 met 7% tot 16,4 miljard euro;
 • Positief advies uitgebracht over Exzellenzinitiative, grote kans op vervolg in 2017;
 • Actieplan van 230 miljoen euro voor vluchtelingen in het Hoger Onderwijs;
 • Overheidsprogramma opgesteld dat zich richt op stimuleren van innovatie bij het MKB.

Continue reading

The Showroom Öffentliche Sicherheit at Fraunhofer FOKUS in Berlin Works on Technological and Regulatory Issues in Emergency Response

On the 29th of July 2015, a delegation of The Hague Security Delta (HSD) visited the Showroom Öffentliche Sicherheit at Fraunhofer FOKUS in Berlin. HSD is one of the biggest security clusters in Europe. The delegation consisted of the vice mayor of The Hague and representatives of Innovation Quarter, TNO and KPN.

At Fraunhofer FOKUS, around 500 scientists are working on technological solutions for the Smart City. With its expertise on technologies such as smart communication and system quality, the institute works on applications in public  IT, e- government, smart mobility, smart energy and public safety.  In the public safety field, Fraunhofer works together with the Freie Universität Berlin and public authorities in the Showroom Öffentliche Sicherheit. There is also a safety – lab, which consists of a test and demonstration environment for networked public safety solutions. Research is very oriented on emergency response and crisis management. Continue reading

Forschungscampus – Research Campus

A research campus is a public-private innovation partnership. It aims at bringing together people researching and innovating with people who have a different mindset –this seems like a modern alternative to clusters which are more regionally orientated.

In August 2011, the Ministry for Research and Education launched the initiative „research campus – public-private partnership for innovation”, in order to support in the scope of their Hightech-Strategy a new way of cooperation between science and economy in Germany. Continue reading

Forschungsgipfel 2015: nieuwe uitdagingen voor het Duitse innovatie- en wetenschapsbeleid

Op 20 mei 2015 vond in Berlijn de Forschungsgipfel 2015 plaats waarin de top van het Duitse onderzoeks- en wetenschapslandschap met elkaar sprak over de strategische uitdagingen voor de toekomst. Uit deze gesprekken kwamen enkele rode draden voor voren die inzicht geven in het innovatiedebat in Duitsland.

De uitgangssituatie is goed, maar wordt het MKB het zorgenkind?…

De High Tech Strategie begon met de selectie van sleuteltechnologieën (1e fase), gevolgd door een vraaggerichte benadering met maatschappelijke uitdagingen (societal challenges) (2e fase). In de huidige 3e fase komt er aandacht voor nieuwe vraagstukken, zoals digitalisering en groene groei. Tijdens de G7 zal Duitsland onderzoek naar het voorkomen van pandemieën op de agenda zetten, ook als antwoord op de Ebola – epidemie. Om de Lissabon-doelstelling te bereiken heeft de federale overheid de publieke R&D-uitgaven sinds 2005 ieder jaar verhoogd tot 15,3 mrd euro in 2014. Nu de Lissabon – doelstelling is gehaald, zal de stijging van publieke uitgaven gaan afvlakken en de komende jaren met zo’n 3% per jaar groeien naar 17,5 mrd euro in 2017. De aandacht zal zich daarom steeds meer gaan richten op kwaliteits- en governance aspecten, dit laatste omdat de verhouding tussen bond en deelstaten na de grondwetwijziging verandert. Toch zijn er ook zorgen. Zo dalen de R&D – uitgaven van het Duitse MKB als percentage van de omzet over een langere eriode van 2,7% in 1995 tot 1,6% in 2012. Prof. Dietmar Harhoff – voorzitter van de Expertenkommission Forschung und Innovation –gaf aan nader onderzoek naar de oorzaken te hiervan te gaan verrichten.

Continue reading

Ontwikkelingen Duits wetenschaps- en innovatiebeleid

IA Berlijn heeft een update geschreven over het Duitse wetenschaps- en innovatiebeleid. Onderwerpen zijn:

 • Stijgend budget BMBF
 • R&D intensiteit MKB vs. grote concerns
 • Grondwetswijziging onderzoeksfinanciering
 • Evaluatie Exzellenzinitiative
 • Carrièrekansen voor wetenschappers

Voor meer informatie zie Ontwikkelingen Duits wetenschaps- en innovatiebeleid.

AUTOMIK für Industrie 4.0

Op 17 juni 2014 maakte Brigitte Zypries (parlementaire staatssecretaris van het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) de start van 14 projecten in het kader van het programma AUTOMIK  für Industrie 4.0 bekend. Het gaat om o.a. de volgende projecten:

 • SPEEDFACTORY (Automatische Einzelstückfertigung von Sportschuhen und Textilien): met o.a. Adidas wordt onderzocht hoe kleine series sportschoenen en textielartikelen kunnen worden gefabriceerd, waardoor een bedrijf als Adidas een deel van haar productie weer naar Duitsland zou kunnen terughalen.
 • Inventairy (Inventur von Lagerbeständen mit autonomen Flugrobotern): met o.a. Fraunhofer IML onderzoek naar autonoom vliegende drones die voorraden in pakhuizen kunnen inventariseren
 • APPsist (Mobile Assistenzsysteme und Internetdienste in der intelligenten Produktion): met o.a. Festo onderzoek naar nieuwe besturingssytemen voor machine(parken).
 • GEMINI (Geschäftsmodelle für Industrie 4.0): met o.a. de Universiteit in Paderborn in 5 cases nieuwe business-modellen onderzocht. Twee cases hebben betrekking op 3d –printen en cloudbased computing. De andere drie cases hebben betrekking op Cocos, ReAPP en Inventairy.
 • Cocos (Plug-and-Play-Vernetzung in der Produktion): met o.a. Robert Bosch GmbH wordt een platform ontwikkelt om machines en componenten in de hele keten te kunnen herkennen en via de cloud met elkaar te kunnen verbinden.
 • ReAPP (Plug-and-Play-Integration von Robotern in der Industrieautomatisierung): met o.a. Fraunhofer IPA en BMW worden programmeer-modules ontwikkeld die de inschakeling van robots in fabricage-processen in MKB-bedrijven bedrijfseconomisch haalbaar moeten maken.

In het programma zijn ook enkele randvoorwaardelijke onderzoekslijnen voor Industrie 4.0 opgenomen. Zo gaat het Institut fur Innovation und Technik de gevolgen van het Internet der Dingen voor de factor arbeid onderzoeken. Voor de coördinatie van het onderzoek naar de juridische randvoorwaarden (o.a. “robotrecht”) wordt Prof. Dr. Eric Hilgendorf verantwoordelijk en voor normen en standaarden de DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik).

Factsheet Science and Innovation

Measuring the success of innovation policies or the R&D capacity of a country is not an easy task. A multitude of indicators can be used to measure the amount of ‘innovation’ in a country: the amount of start-ups, the quality of the educational system and the ease of doing business for instance all partly reveal the stance of the innovation environment.

The Dutch Innovation Attaches in Berlin collected a variety of indices and indicators on innovation for both Germany and the Netherlands. This information is presented in this document, that seeks to compare  science and innovation in both countries and focuses on the strengths and weaknesses of the innovation environment in both countries.

Read the report below or download it via this link: factsheet science and innovation.pdf