Nieuwe afspraken over de financiering van onderzoek in Duitsland

De Duitse regering heeft de toezegging uit het regeerakkoord om deze regeerperiode in totaal 9 miljard euro extra uit te geven aan onderwijs en onderzoek nu concreet uitgewerkt. De 9 miljard euro worden zoals aangekondigd verdeeld over buitenuniversitair onderzoek (3 miljard), onderwijs/universitair onderzoek (5 miljard) en kinderopvang (1 miljard). De federale regering (bond) heeft voor de omzetting van de plannen een set afspraken moeten maken met de deelstaatsregeringen. Om de gemaakte afspraken te formaliseren is het nodig een aantal wetsvoorstellen in te dienen, waaronder een voorstel voor een grondwetswijziging. Continue reading

Onafhankelijk Duits advies over Duits innovatiebeleid

 

Ieder jaar brengt de Expertenkommission Forschung und Innovation EFI een advies uit aan het Duitse kabinet. Dit is interessant omdat het een onafhankelijke, kritische Duitse blik op het veelgeroemde  Duitse innovatielandschap biedt. Het Duitse kabinet moet op dit advies reageren. In het EFI Gutachten 2014 (www.e-fi.de), dat woensdag 26 februari uitkwam, vielen vier zaken op:

Continue reading

Innovatiebeleid bij de Bondsdagverkiezingen september 2013

Analyse van de Innovatiethema’s in de verkiezingsprogramma’s van partijen in de bondsdag

Consensus en continuïteit

Over het maatschappelijk en economisch belang van onderzoek en innovatie bestaat over het algemeen veel consensus binnen de Duitse politiek. Nu de Duitsland uitgaven aan R&D de afgelopen jaren gestegen zijn tot bijna 3,0 procent van het BBP, willen alle grote partijen een hogere doelstelling formuleren.

De keuze van de kiezers bij de Duitse parlementsverkiezingen op 22 september 2013 zal daarom geen aardverschuivingen in het innovatiebeleid veroorzaken. Wel zal het komende kabinet enkele ingrijpende beslissingen moeten nemen. Daarbij gaat het vooral om het wel of niet verlengen van enkele dure tijdelijke maatregelen. Daarom is het interessant te zien wat de vijf partijen in de huidige bondsdag in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen als het gaat om innovatiethema’s en welke accenten gezet worden. Continue reading

Vijf winnende ideeën in de wedstrijd “Efficient omgaan met grondstoffen”.

Op 29 november 2012 reikte de staatssecretaris van het Duitse bondsministerie voor economie en technologie, de heer Dr. Bernhard Heitzer de Duitse “Rohstoffeffizienz-Preise” uit.

De prijswinnaars, vier MKB-ers en één onderzoeksinstelling ontvingen elk 10.000 Euro. Hoewel de omvang van de prijs niet spectaculair is, gemeten aan bijvoorbeeld de wetenschapsprijzen die in Duitsland uitgedeeld worden, moet het effect van de uitstraling en het verbeterde imago voor de winnende bedrijven niet onderschat worden.

De Rohstoffeffizienz-prijzen  worden 1x per jaar toegekend.

Hieronder staan de  ideeen van de bedrijven en instellingen kort beschreven:

Continue reading