Tag Archives: Lignine

Van lignine naar bioplastics – van onderzoek naar toepassing – een D/CH samenwerking.

De Biobased Economy staat hoog op de agenda van overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Zo ook in Duitsland en Zwitserland. Er wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om alternatieven te vinden voor aardolie als grondstof voor de kunststofindustrie. Nieuwe kennis uit de technische wetenschappen hebben voor verschillende doorbraken geleid. Sinds 1998 bijvoorbeeld is het mogelijk om het belangrijkste afvalproduct van de papierindustrie (namelijk lignine) zo te bewerken dat het als een kunststof gebruikt kan worden. Daarvoor wordt het lignine gemengd met bijvoorbeeld fijne vezels uit hout, vlas of hennep, aangevuld met was en omgevormd tot een granulaat. Dit granulaat (in korrelvorm) kan vervolgens met behulp van de gebruikelijke kunststofverwerkende machines gesmolten worden en via een spuitgietproces verwerkt worden tot onderdelen voor de auto-industrie, behuizing van computers, mobiele telefoons enzovoort.

Biobased producten van Semadeni

Biokunststoffen van Semadeni, gebaseerd op hout (Bron: Semadeni)

Al met al een niet onbelangrijke stap als bedacht wordt dat lignine alleen al in de Duitse papierindustrie met 300.000 ton per jaar vrijkomt. Bovendien komt het product ook vrij bij het maken van biobrandstoffen uit stro. Tot nu toe wordt lignine vooral verbrand voor de opwekking van elektriciteit. Continue reading

Comments Off on Van lignine naar bioplastics – van onderzoek naar toepassing – een D/CH samenwerking.

Filed under Chemie, Duitsland, Zwitserland