Luchtvaart-hotspot-regio Hamburg verder versterkt

In januari 2016 trekken de eerste wetenschappers in het nieuwe Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) TechCenter. Het ‘Centrum voor Toegepast Luchtvaartonderzoek’ is het R&D netwerk van de burgerluchtvaart in de Hamburgse metropoolregio. Als verbinding tussen de wetenschap en het bedrijfsleven zorgt de stad Hamburg met het ZAL om Hamburg als ‘s werelds op twee na grootste burgerluchtvaart-hotspot veilig te stellen en uit te breiden. Om de schaal daarvan aan te geven: er werken momenteel 40.000 mensen in de luchtvaartindustrie in Hamburg, dat is twee keer zoveel als in de totale luchtvaartindustrie in Nederland (bron: NLR). In nauwe samenwerking met het cluster Hamburg Aviation zal de technologische expertise in de regio in het ZAL gebundeld worden. De bouw en ontwikkeling van het ZAL kost naar verwachting €82,4 miljoen. Deze kosten zullen op de lange termijn terugverdiend worden door huur te rekenen aan de gebruikers van het TechCenter.

Continue reading

Hamburg Aviation Forum

Op branchedag van Hamburg Aviation, het zogenaamde Hamburg Aviation Forum (HAF), komen wetenschappers en expert uit de luchtvaart-hotspot-regio Hamburg bijeen om presentaties bij te wonen en te discusseren over belangrijke wetenschappelijke en technische thema’s in de luchtvaart. Verbonden door Hamburg Aviation zijn reuzen als Airbus en Lufthansa Technik maar ook kennisinstituut DLR en de Technische Universiteit van Hamburg-Harburg. Belangrijk thema in het Hamburg Aviation cluster is ‘maintenance, repair & overhaul services (MRO)’ in de luchtvaart.

Continue reading