Tag Archives: Onderwijs

Regeerakkoord in Duitsland: uitkomsten voor de thema’s kennis-onderzoek-innovatie, digitalisering en educatie

Op 7 februari jl. hebben CDU/CSU en SPD een coalitieakkoord gesloten. De definitieve versie wordt nu eerst voorgelegd aan de SPD-leden. De uitslag van de SPD-interne stemming over het stuk is dan ook nog geen gelopen race. Hieronder staan puntsgewijs de belangrijkste uitkomsten voor de thema’s kennis-onderzoek-innovatie, digitalisering en educatie.

Continue reading

Comments Off on Regeerakkoord in Duitsland: uitkomsten voor de thema’s kennis-onderzoek-innovatie, digitalisering en educatie

Filed under Digitisation, Duitsland, Economy, Innovatie algemeen

Wetenschaps- en innovatiebeleid Duitsland 2016

De belangrijkste overheidsontwikkelingen ten aanzien van het Duitse wetenschaps- en innovatiebeleid  in 2016:

  • Budget van het Duitse Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stijgt in 2016 met 7% tot 16,4 miljard euro;
  • Positief advies uitgebracht over Exzellenzinitiative, grote kans op vervolg in 2017;
  • Actieplan van 230 miljoen euro voor vluchtelingen in het Hoger Onderwijs;
  • Overheidsprogramma opgesteld dat zich richt op stimuleren van innovatie bij het MKB.

Continue reading

Comments Off on Wetenschaps- en innovatiebeleid Duitsland 2016

Filed under Duitsland, Innovatie algemeen, Nederland

Missie rond het wetenschapsbeleid in Duitsland

DSC02988

De delegatie op de Rolandufer voor de Nederlandse ambassade

Op 4 en 5 maart bezocht een missie onder leiding van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker Berlijn om het Duitse wetenschapsbeleid te onderzoeken. Aanleiding vormt de Visie op het wetenschapsbeleid die het kabinet voor de zomer zal uitbrengen en een reactie zal bevatten op het lopende Interdepartementaal BeleidsOnderzoek (IBO) Wetenschap en Onderzoek.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Duitsland, Innovatie algemeen, Nederland