Regeerakkoord in Duitsland: uitkomsten voor de thema’s kennis-onderzoek-innovatie, digitalisering en educatie

Op 7 februari jl. hebben CDU/CSU en SPD een coalitieakkoord gesloten. De definitieve versie wordt nu eerst voorgelegd aan de SPD-leden. De uitslag van de SPD-interne stemming over het stuk is dan ook nog geen gelopen race. Hieronder staan puntsgewijs de belangrijkste uitkomsten voor de thema’s kennis-onderzoek-innovatie, digitalisering en educatie.

Continue reading

Hoe ziet de CEO van de hightech industrie van morgen eruit?

Masterstudenten ‘Management of Learning’ aan de Universiteit Maastricht hebben onderzoek gedaan naar de eigenschappen van leidinggevenden in de high-techsector. Voor een onderzoeksopdracht spraken zij veertien CEOs en probeerden de vraag te beantwoorden: ‘hoe ziet de CEO van de hightechindustrie van morgen eruit in de ogen van de captains of industry van vandaag?’. Dit rapport werd geschreven op verzoek van de brancheorganisatie High Tech NL.

Een samenvatting van het rapport is hier te vinden:

Download: Samenvatting_rapport.pdf