199 Nederlandse wetenschappers zijn Humboldt-alumni

Volgens dr. Judith Schildt (Alexander von Humboldt Stiftung) zijn 199 Nederlandse wetenschappers lid van het Alexander von Humboldt – netwerk. Daarvan komt 61% uit de natuurwetenschappen en 39% uit de sociale- en geesteswetenschappen. Daarmee is volgens dr. Schildt de Nederlandse wetenschap relatief goed vertegenwoordigd. Het illustreert volgens haar niet alleen het internationale niveau van de Nederlandse wetenschap, maar ook de sterke banden tussen de Nederlandse en Duitse kennisinstellingen.

Continue reading

Data Driven Innovation Bijeenkomst Berlijn

DataDe Technologie Stiftung Berlin organiseerde op 24 september 2014 een bijeenkomst omtrent Data Driven Innovation. De locatie, thuisbasis van Wikimedia, paste bij een event waar Data Innovation het uitgangspunt is. Zo was er een heuse Data(benzine)-tank en deed het gestep door de gangen denken aan Silicon Valley-achtige taferelen.

Continue reading