‘Turbokeramik’, het stenen tijdperk voor de gasturbine is aangebroken

De tweede hoofdwet van de thermodynamica beschrijft het verband tussen temperatuur, entropie en warmtestroom. Een hogere temperatuur zorgt voor een grotere warmtestroom. Daarom wordt er bij verbrandingsprocessen altijd gestreefd naar een zo hoog mogelijke temperatuur. Er zijn echter beperkingen, de verbrandingskamer bezwijkt als de temperatuur van het ontbrandingsproces te hoog is. Bij 850° C hebben de meeste metalen nog maar een fractie van de oorspronkelijke mechanische eigenschappen. Dit is dan ook de maatstaf voor ontbrandingsprocessen in (metalen) verbrandingskamers. Continue reading