Tag Archives: Verkiezingen

Innovatiebeleid bij de Bondsdagverkiezingen september 2013

Analyse van de Innovatiethema’s in de verkiezingsprogramma’s van partijen in de bondsdag

Consensus en continuïteit

Over het maatschappelijk en economisch belang van onderzoek en innovatie bestaat over het algemeen veel consensus binnen de Duitse politiek. Nu de Duitsland uitgaven aan R&D de afgelopen jaren gestegen zijn tot bijna 3,0 procent van het BBP, willen alle grote partijen een hogere doelstelling formuleren.

De keuze van de kiezers bij de Duitse parlementsverkiezingen op 22 september 2013 zal daarom geen aardverschuivingen in het innovatiebeleid veroorzaken. Wel zal het komende kabinet enkele ingrijpende beslissingen moeten nemen. Daarbij gaat het vooral om het wel of niet verlengen van enkele dure tijdelijke maatregelen. Daarom is het interessant te zien wat de vijf partijen in de huidige bondsdag in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen als het gaat om innovatiethema’s en welke accenten gezet worden. Continue reading

Comments Off on Innovatiebeleid bij de Bondsdagverkiezingen september 2013

Filed under Duitsland, Innovatie algemeen