Topsectoren voor de MKBers in Zwitserland

Het nieuwe Zwitserse WTT-support (Wissen und Technologie transfer – kennis en technologie overdracht) is een stap verder in de ontwikkeling. De commissie voor technologie & innovatie (KTI) heeft, 8 nationale onderzoeksthema’s (NTN) vastgesteld. De onderzoeksthema’s worden vanaf 1 januari 2013 ingevuld.

Nationale onderzoeksthema’s van KTI:

De thema’s worden met een jaarlijkse bijdrage vanuit het KTI ondersteund. De bijdrage wordt per thema bepaald en ligt tussen de 165.000 en 330.000 Euro. Het bedrag bestaat uit een basisfinanciering (60%) en een prestatie afhankelijke component (40%).

De toekomstige thema’s van het KTI moeten de Zwitserse MKBers ondersteunen in hun innovatie daadkracht. Naast de thema’s worden MKBers in Zwitserland ondersteund door Innovatiementoren (IM) evenals fysieke en internet platforms voor kennis en technologie uitwisseling.a

Comments Off on Topsectoren voor de MKBers in Zwitserland

Filed under Innovatie algemeen, Zwitserland

Comments are closed.