Uitgaven aan Research & Development in tijden van Corona

Het Duitse economische onderzoeksinstituut ZEW heeft een vergelijking gemaakt tussen de economische crisis als gevolg van de Corona pandemie en economische crises uit het verleden. Volgens de analyse overleven innovatieve bedrijven crises beter en schrappen ze minder banen dan minder creatieve bedrijven. De deskundigen adviseren bedrijven en de overheid om de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in de Corona-crisis niet te verlagen.

Uit de economische crises uit de jaren 90’, 2000/2002 en 2008/2009 blijkt volgens ZEW dat in jaren dat het BBP daalt of stagneert, dit versterkt geldt voor de totale private uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). Naast een gebrek aan beschikbare financiering, weerhouden economische onzekerheid en het gebrek aan vraag ondernemers in crisistijd van investeringen in R&D.

Er zijn ook bedrijven die juist anticyclisch handelden, 34% van de Duitse bedrijven verhoogden tijdens de financiële crisis in 2008/2009 juist hun R&D uitgaven. Ook de Corona crisis biedt kansen voor bedrijven om te investeren in nieuwe verdienmodellen – met name in digitale verdienmodellen en bezorgdiensten. Door de opgelegde beperkingen, zoals (gedeeltelijk) gesloten laboratoria en beperktere mogelijkheden voor samenwerking met bijvoorbeeld universiteiten verwacht ZEW echter dat er maar een beperkt aantal bedrijven zal zijn dat in de huidige crisis de R&D activiteiten kunnen intensiveren.

Het effect van de Corona crisis op de private R&D uitgaven op lange termijn zal volgens de ZEW onderzoekers ook sterk afhangen van hoe lang de economische recessie duurt. Een snel economisch herstel zal ertoe leiden dat meer bedrijven op termijn hun R&D investeringen op niveau kunnen houden. Doordat veel landen in de Corona crisis hun staatsschuld laten oplopen, ziet ZEW ook een risico voor de publieke R&D investeringen op lange termijn. Volgens de analyse komen juist bedrijven die blijven investeren in innovatie goed door crises en ZEW adviseert daarom de overheid om met directe en indirecte steunmaatregelen het bedrijfsleven te ondersteunen.

Meer informatie in de nieuwsbrief van ZEW: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/policybrief/de/pb02-20.pdf