Update exit-strategie Duitsland

Het Duitse Ministerie voor Binnenlandse Zaken (BMI) oriënteert zich bij hun zoektocht naar de juiste strategie aan het internationaal veelbesproken ‘Hammer and the Dance’-concept. De hamer staat voor tijdelijke, strenge restricties, zoals het sluiten van scholen en uitgaansverboden. In deze fase bevindt Duitsland zich momenteel. Als de reproductiegetal van besmettingen (R0) per persoon beneden de 1 en de verdubbelingstijd van het virus op 12-14 dagen ligt, volgt de dansfase, waarin de maatregelen gedeeltelijk kunnen worden opgeheven: de kinderdagverblijven en scholen gaan weer open, en het sociale en economische leven keert grotendeels terug naar de normale gang van zaken. Nieuwe infecties die zich tijdens de dansfase voordoen, moeten binnen de grenzen van het gezondheidssysteem onder controle worden gehouden door middel van intensieve tests, het tracken van contactpersonen en isolatie. De bondsregering hoopt dat dit rond Pasen het geval is, maar doet nog geen harde uitspraken.

Expertencommissies onder leiding van het ifo-instituut voor economisch onderzoek, als ook van de Nationale Academie van de Wetenschappen Leopoldina hebben een aantal elementen geformuleerd die volgens hen noodzakelijk zijn om in de “dansfase” efficient en effectief te kunnen handelen.

Gezondheidssysteem versterken
Het gezondheidssysteem moet verder worden versterkt. De productie van beschermende kleding en mondkapjes moet worden opgeschroefd. Steeds meer grote bedrijven, zoals Volkswagen en Zettl, produceren inmiddels medische beschermingsmiddelen in plaats van auto-onderdelen. Siemens helpt met haar 3D-printing netwerk voor bij de productie van beademingsapparatuur. Bovendien moet centraal gecoördineerd kunnen worden waar ziekenhuizen nog capaciteit hebben voor beademing, aangezien er grote regionale verschillen zijn in de besmettingsratio.

Grondstoffen voor geneesmiddelen en tests, maar ook voor maskers, worden schaars. Het is daarom niet uit te sluiten dat Duitsland, in navolging van andere landen zoals Indië, een exportstop dan wel rantsoenering op bepaalde middelen zal invoeren.

Zowel de ifo- als de Leopoldina commissie pleit bovendien voor het dragen van mondkapjes door de bevolking, om besmettingsgevaar verder te verminderen. In Oostenrijk is het dragen van mondkapjes in de supermarkt sinds vorige week verplicht, binnenkort wordt dit uitgebreid tot het OV.

Testen, testen, testen
Momenteel zijn er in Duitsland 350.000 PCR-tests per week mogelijk. In het strategiepapier van het BMI wordt naar 1,4 miljoen tests per week gestreefd, en er wordt benadrukt dat de “gesloten” fase moet worden gebruikt om de testcapaciteit massief uit te breiden. Leopoldina pleit voor het inzetten van nieuwe sneltests, zoals die van Bosch, en om andere laboratoria zoals die van dierenartsen of privé-praktijken in te zetten voor testanalyses. In Duitsland worden steeds meer drive-in teststations geopend, die dokterspraktijken ontlasten.

Daarnaast zijn steekproefsgewijze tests op antilichamen belangrijk om te constateren wie eventueel al immuun is. Steeds meer klinieken, zoals de Charité in Berlijn, bieden antilichaam-testen aan. Afgelopen weekend is de eerste grootschalige immuniteitsstudie in München van start gegaan. Een Duitslandbrede studie moet zo snel mogelijk volgen. Op basis van de resultaten uit zulke tests, kunnen regionale maatregelen op korte termijn worden versoepeld of aangescherpt. 

Digitalisering
Technische hulpmiddelen en big data zoals een tracking-app gebaseerd op het pan-Europese PEPP-PT systeem, dat Bluetooth gebruikt om contactpersonen van besmette personen op een anonieme manier op te slaan (meer informatie), zijn volgens de experts onontbeerlijk. Middels zo’n technologie kan man vele malen sneller contactpersonen van besmette personen informeren en isoleren dan op de huidige manier via de GGD’s, en zo het besmettingsgevaar door personen die nog geen symptomen vertonen sneller inperken. Het Robert-Koch-Institut werkt aan de ontwikkeling van een app, gebaseerd op PEPP-PT, en verwacht deze medio april te kunnen uitrollen. Dit werd deze week door de chef van het Kanzleramt, Helge Braun, bevestigd.

Leopoldina streeft naar een uitgebreidere elektronische registratie van risicofactoren van nieuwe Covid-19-patienten. Deze informatie is belangrijk voor de beoordeling van mogelijke overbelasting van het gezondheidsstelsel. Bovendien stelt de commissie voor dat digitale diensten als videoconsultaties een grotere rol kunnen gaan spelen, om andere acute gevallen en chronisch zieken ondanks het grote aantal Covid-19-patienten toch te kunnen blijven helpen.

Om te bepalen welke sectoren als eerste weer terug kunnen naar de normaliteit, moeten factoren als besmettingsgevaar, de mate van immuniteit en besmettingen in de regio en psychologische impact in de overwegingen worden meegenomen. Zo zouden scholen na de Paasvakantie weer kunnen openen, omdat kinderen geen risicogroep zijn en zouden maatregelen die veel sociale en psychologische stress veroorzaken eerder moeten worden opgeheven dan bijvoorbeeld het weer toestaan van grote bijeenkomsten en concerten. Ook zouden de maatregelen in minder getroffen gebieden eerder kunnen worden versoepeld dan in zogenaamde epicentra.

Leopoldina heeft een tweetal modellen gegenereerd, die inzichtelijk maken hoe de curves van nieuwe besmettingen zullen verlopen als het openbare leven zonder de voorgestelde maatregelen of met de voorgestelde maatregelen stapsgewijs weer terugkeert naar de normaliteit.

Communicatie
Beide commissies en ook het BMI benadrukken ten slotte dat open en heldere communicatie naar de bevolking toe essentieel blijft, om de bereidheid om zich aan maatregelen te houden in stand te houden. Daarbij hoort ook het blijven delen van cijfers en het communiceren van worst case scenario’s.

Voorbeeld Oostenrijk?
Oostenrijk maakte op 6 april haar exit-strategie bekend, die sterk overeenkomt met bovengenoemde: een drie-eenheid uit tracking-app (die door het Oostenrijkse Rode Kruis is ontwikkeld), testen en het isoleren van besmette personen. Terwijl de mondkapjesplicht blijft bestaan, mogen winkels met een maximale oppervlakte van 400 m2, tuincentra en doe-het-zelfzaken vanaf 14 april weer open. Op 1 mei zouden alle andere winkels en kappers, vanaf midden mei de gastronomie en hotels weer op gang mogen komen. Scholen blijven in het Oostenrijkse scenario echter eveneens tot medio mei dicht, en evenementen blijven tot eind juni verboden. In Denemarken kunnen jonge kinderen vanaf 15 april weer naar school, maar restaurants blijven minstens tot 10 mei gesloten en grote evenementen zijn tot eind augustus verboden. Angela Merkel gaf maandag aan dat het voor Duitsland te vroeg is om al een concrete datum voor het einde van de maatregelen te noemen.