Waterstof – Duits-Nederlands gesprek

Op 18 februari 2016 spraken Barbara Hendricks, de Duitse Minister van Milieu en ambassadeur Monique van Daalen in de Nederlandse ambassade in Berlijn met ruim vijftig Duitse en Nederlandse experts over het energiesysteem van de toekomst. Centraal stond de vraag: Welke rol kan waterstof spelen in het energiesysteem?minister Hendricks Wasserstof Berlin

In haar openingsstatement stelde Minister Hendricks dat vooral de verkeerssector nog veel werk moet verzetten om haar bijdrage aan de CO2-emissie doelen te gaan leveren. Volgens de minister is het potentieel van biobrandstoffen in het verkeer op termijn niet groot genoeg. Als de verkeerssector gebruik gaat maken van duurzaam opgewekte elektriciteit is een veel grotere reductie van CO2-emissie mogelijk – dat kan via elektromobiliteit, maar ook met behulp van waterstof. Ger van Tongeren, de voorzitter van het Nederlandse Nationaal Waterstof Platform (NWP), schetste de waterstofsector in Nederland en de manier waarop er de sector en overheid samenwerken in een “Green Deal”. Het NWP heeft als doel de bestaande waterstofinfrastructuur uit te breiden en stap voor stap de productie van waterstof te vergroenen. Van Tongeren wees op het potentieel om waterstof als restproduct van bijvoorbeeld de staalindustrie, te gebruiken in andere sectoren.

Duitse energiebedrijven benadrukten tijdens het debat dat waterstof een belangrijke schakel is tussen het elektriciteitsnet en andere vormen van energie. Door tijdelijk overtollige elektriciteit, bijvoorbeeld uit windenergie, via elektrolyse om te zetten in waterstof wordt het elektriciteitssysteem flexibeler en efficiënter. Waterstof zou vervolgens voor verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt. De Duitse olie- en gasindustrie gebruikte de bijeenkomst om er bij de Duitse overheid en de EU voor te pleiten om het gebruik van groen waterstof in raffinaderijen mee te laten tellen voor de verplichtte aandeel biobrandstoffen in het verkeer. Door CO2-vrij geproduceerd (groen) waterstof te gebruiken bij de productie van conventionele brandstoffen kan de verkeerssector effectief CO2-emissies besparen.