Zwitserland, the water castle of Europe

Onderzoek naar de Zwitserse watersector gepubliceerd. In dit onderzoek wordt gekeken naar het innovatielandschap en de kansen voor Nederland in Zwitserland op het gebied van water. Kansen voor Nederland zijn er volop. De volgende thema’s bieden mogelijkheden: watermanagement, revitalisering van rivieren, microverontreiniging, R&D samenwerking en klimaat onderzoek.

zwitsers water

Het rapport biedt inzichten op het gebied van R&D en belicht achtereenvolgens watermanagent-, afvalwater- en drinkwatersector. In het rapport wordt aan de hand van internetsites verwezen naar relevante organisaties en regelgeving binnen de watersector.

Het document is te downloaden in de sectie ‘Publicaties’ van innovatie.de

Comments Off on Zwitserland, the water castle of Europe

Filed under Water, Zwitserland

Comments are closed.